Scenã în mai multe acte.

Persoanele

  • conu’ Sirbu – om dibace, cam sucit din fire, degrabã sãritor la întrajutorarea aproapelui, vesel din fire, nãzbîtios, cu accente creative
  • public, prieteni, curioşi

Intr-un “carnaval” din Europa

(Mansarda unei case înalte, recent renovatã, cu vedere la alee – loc paşnic, stabiliment tãcut. In camera spaţioasã stau citeva piese de mobilier, un birou din lemn închis la culoare, douã fotolii – pe jos o blanã de alpaca. Imitaţie. In prim plan biroul cu deranj pe el (cãrţi stivuite, creioane, o tãbliţa neagrã, un vîrf de tibişir teşit). De la fereastra mare se zãresc casele vecine şi-o pravalie in colţ: “Specialitãţi bavareze”.)

Derularea actelor – atîtea cîte vor fi ele, se va face de la mansarda sus-menţionatã. Zona linistitã pare promiţãtoare – cel puţin în ceea ce priveste exerciţiul narativ. Acum, sã vedem si cît m-o tine ambiţia. Eu sper sa fie din cele mai prelungi, cu accente de optimism si aducãtoare de mustãceli în colţul gurii. 

S-auzim de bine! 


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s