timpul probabil & zee nighty-night manoeuver_210609

mai rar sint lipsit de chef asa cum am fost in weekend-ul asta. dau vina pe vreme, ca ea e mama tuturor relelor, ea m-a tintuit la orizontala stricindu-mi ritmul obisnuit, ea mi-a dat planurile de petrecere peste cap, ea m-a… dar tot ea m-a… adica nu ea, ci cealalta ea. in fine.

despre vreme, asa cum a spus-o mai da mult, mai da damult nenea Iancu, si mai incolo o muzichie de somnique usor:

Meteorologie (Moftul Roman nr. 11, 3 Aprilie 1893. Titlul original – “De la tara”)

Mitru (scãrpinîndu-se în cap) – … Şi d-aia inisem pã la ‘mneata…, zic : hai sã mai mergem pã la boierul, cã uite cu pustia asta de secetã… ne-am prãpãditãrã de tot de tot !

Boierul – Apoi nu mai ţine mult seceta, Mitreo ; mîine, poimîine, plouã.

Niţã – Sã dea ‘Mnezeu ! da nu-mi ine a crede, boierule.

Boierul – Dacã-ţi spun eu ! Sigur.

Mitru (învîrtind cãciula in minã) – De !… Poate o hi stiindã boierul, vere Nitã…

Niţã (scãrpinîndu-se) – De, poate o hi stiindã (uitîndu-se pe cer), da… vorba… nu prea are semne…

Boierul – Ce-ti spui eu ! Aici la barometru scrie. Uite cum s-a lãsat de jos limba.

Niţã (zîmbind sceptic) – De !… mai ştii minunea !

Peste noapte, furtunã grozavã… S-apoi ploaie… ploaie trei zile… o sãptãmînã… douã.
De-o lunã plouã-ntr-una. Niţã şi Mitru se-ntorc la boierul.

Niţã (intrînd cu cãciula-n mînã si-nvîrtind-o) – Uite ce e, boierule, vorba ine, de ce inisem noi pe la ‘mneata.

Mitru (scãrpinîndu-se) – Ia vorbeam si cu Tudorache al Pãunii sã iie si el, da pasãmite s-a dus sa caute un bou, de s-a rãtãcit, cã ita ca ita, cum o stii si ‘mneata, dar-ar lupu-n cornu ei…

Niţã – … Inisem sa te rugam de-o istorie.

Mitru – … Cã ziceam ca de ! şi ‘mnitale-ti pasã, dacã-i la o adica…

Boierul – Ce ?

Niţã – Vorba ine cã adicãtelea, sã nu hie cu suparare, vorba lui nea Mitru, şi ‘mnitale ti-ar fi bine, cã trecui pe colea pe devale de la aria nouã ; sã vezi grîul… e culcat de tot de tot… l-a prãpãdit ploaia… boierule.

Boierul – Ei, ce ?

Niţã – Ine vorba… cã dacã nu te-i supãra…

Boierul – Ei, ce ? spune.

Mitru – Vorba e, inisem pã la ‘mneata sã te rugãm dacã pofteşti, sã-ti faci pomanã sã mai dai cu deştu la bulametru ãla, sa-i mai potriiesti limba…

Niţã – …Cã ne potopeşte de tot ploaia asta, stare-ar pustie !

µ-ziq

Hermann & Kleine – Sitting next to you (closer)


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s